Målgruppe

Den Trygge Base er et mindre socialpædagogisk opholdssted med 2 døgnafdelinger, henholdsvis afdeling Tornbjerg og afdeling Sanderum.

Vi tilbyder i alt 10 pladser til to-kulturelle børn og unge, som har behov for anbringelse i anbringelse i et trygt, struktureret og anerkendende miljø med fokus på pædagogisk – og behandlingsmæssig støtte.  

Målgruppen er uledsagede flygtningepiger med ophold efter UDL § 7 og UDL § 9, primært i henhold til SSL § 52, stk. 3. Ligeledes er målgruppen børn og unge med anden etnisk baggrund med fx sociale, følelsesmæssige, psykosociale eller familiemæssige problematikker, som medfører, at de har behov for anbringelse udenfor hjemmet i en kortere eller længerevarende periode. Der er desuden mulighed for efterværn iht. SSL § 76. Vi tilbyder videre anbringelse i efterværn, samt udslusning på opholdsstedet eller i eksterne boliger med fokus på en glidende overgang til voksenlivet.

Vi har endvidere erfaring med piger, som har været udsat for æresrelateret vold og trusler, og disse piger er ligeledes en del af vores målgruppe efter en konkret vurdering mellem anbringende myndighed og opholdsstedet.

Vi modtager ikke piger med konkrete misbrugsproblematikker, samt piger med svære psykiatriske problemstillinger eller svært nedsat fysisk funktionsniveau.

Vi råder over 2 charmerende boliger i et hyggelige områder tæt på offentlig transport til bl.a. Odense centrum. 

Læs mere om afdelingerne og vores indsats særskilt.