Priser

Ydelser og priser

I forbindelse med støtte i egen bolig og efterværn bestemmes prisen afhængig af indsatsen.

Takst 2022 døgnanbringelse pr. måned:

91.220 kr

Takst 2022 aflastning pr. døgn:

3040 kr

Ekstern Kontaktperson pr. time:

399 kr

Ekstern familiebehandling pr. time:

449 kr